قابل توجه دانشجویان درس کاراموزی

29 آبان 1391

دانشجویانی که درس کاراموزی خود را با اینجانب اخذ نموده اند، جهت هماهنگی موضوع کاراموزی، 10 آذزماه (تا ظهر) در دانشگاه به اینجانب مراجعه نمایند.

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم